Η κρίση απειλεί πλέον τον σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης

του ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

2012-09-11_01-european_crisis Η πρόσφατη αυστηρή προειδοποίηση του οίκου αξιολόγησης Moody’s για υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών με την υψηλότερη αξιολόγηση ΑΑΑ, δηλαδή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ολλανδίας, του 45% των χωρών που είναι οι βασικοί χρηματοδότες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αποτελεί ένα δραματικό «SOS»: Η κρίση χρέους αγγίζει πλέον τον σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης και της ΕΕ.

”Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ”: Αστειότητα ή μήπως όχι ο ”κίνδυνος για τη δημόσια τάξη”;

2012-09-09_Giorgos_Katrougalos”Σε περιπτώσεις όξυνσης της κρίσης όπως η σημερινή, η αυταρχική εκτροπή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του πολιτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία διδάσκει ότι ακόμη και σε πολύ ηπιότερες συνθήκες η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας υποσκάπτει τις κοινωνικές ισορροπίες και συνεπάγεται όχι μόνο την έκπτωση των κοινωνικών, αλλά και την υποχώρηση των ατομικών και των πολιτικών δικαιωμάτων.”

Η μακρά παράδοση της ακύρωσης του χρέους στην Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, από την 3η έως την 1η χιλιετία π.Χ.

του Ερίκ Τουσέν*
2012-08-28_02_Louvre_code_Hammurabi_face2012-08-28_03_Louvre_code_d_Hammurabi_recto 
Είναι σημαντικό να διαπεράσουμε το προπέτασμα καπνού που έχουν κατασκευάσει οι πιστωτές και να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια. Γενικευμένες ακυρώσεις χρεών συνέβησαν επανειλημμένα στην ιστορία.

Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Του Γιώργου Γιαννόπουλου


2012-08-30_01_Giorgos_GiannopoulosΚαθώς η κρίση οξύνεται και βυθίζει στην αθλιότητα την κοινωνία γίνεται όλο και περισσότερο έντονη η ανάγκη να κατανοηθεί το φαινόμενο σε βάθος, να μελετηθούν οι επιπτώσεις του και να προταθούν λύσεις για την αντιμετώπισή του. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, γιατί όλοι αισθάνονται ότι ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο με τις εξελίξεις, σφοδρού ίσως χαρακτήρα, να βρίσκονται μπροστά μας. Μέσα στην πολυφωνία των απόψεων που αναπόφευκτα διατυπώνονται δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει πως κάθε σοβαρή εκτίμηση για την κρίση δεν μπορεί να στηρίζεται σε κάποιες υποτιθέμενες «μαντικές» ικανότητες αλλά στη μελέτη του παρελθόντος, στην καλλιέργεια δηλαδή της ιστορικής γνώσης και συνείδησης.

Ομιλία του Βέλγου συνδικαλιστή Felipe Van Keirsbilck* στη συνάντηση της Πορταριάς (20 Ιουλίου 2013)

Πέντε σκέψεις για την Εναλλακτική Συνάντηση Κορυφής  (Alter Summit)

2012-08-15_Felipe_Van_Keirsbilck1. Ένα αίνιγμα

Γιατί οι πολιτικές ελίτ εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας που είναι

  • Κοινωνικά καταστροφικά. Πρόκειται για τα χειρότερα πισωγυρίσματα από το πόλεμο και μετά, ενώ ακόμα και η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης χαρακτηρίζει αυτή τη λιτότητα απειλή ενάντια στα κοινωνικά δικαιώματα και τη δημοκρατία.
  • Οικονομικά παράλογα. Η λιτότητα αυξάνει τα ελλείμματα και το χρέος και καταστρέφει τον παραγωγικό μηχανισμό, χωρίς ούτε καν να προσφέρει μια διέξοδο από τη κρίση.
  • Δημοκρατικά αυτοκτονιστικό. Από τη μια με τις αυταρχικές παρεμβάσεις της Τρόικα που φέρνουν πολλές χώρες σε κατάσταση μετα-δημοκρατικής λιτότητας, κι από την άλλη επειδή οι συνέπειες της λιτότητας ενθαρρύνουν τα φασιστικά και ξενοφοβικά κόμματα.

2012-08-08_anothereuropenow2012-08-08_alter_summit_siteon0-6f817

Kάλεσμα για μια εναλλακτική σύνοδο κορυφής

Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μια σημαντικής ιστορικής καμπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαίοι ηγέτες, ιδίως εκείνοι της Επιτροπής, του Συμβουλίου ECOFIN και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επωφελούνται από την τρέχουσα κρίση για να επιβάλουν μια νεοφιλελεύθερη τάξη πραγμάτων ενάντια στο ιδανικό μιας δημοκρατικής, κοινωνικής και οικολογικής Ευρώπης.

Εορταστικό Video της συγκέντρωσης "Eνάντια στις πολιτικές λιτότητας και σε αλληλεγγύη με τον ελληνικό λαό" που έγινε στο Παρίσι στις 23 Ιουνίου

Της Beatrice Turpin


L'Europe va bien από BTrenaissance

Ένας Χρόνος Αγανάκτηση

2012-07-31_01_Los-Indignados-spa_2218514b Ποιος φανταζόταν όταν έβλεπε τα εξεγερμένα πλήθη να γκρεμίζουν σε μία νύχτα ακλόνητα καθεστώτα σαν αυτά του Μπεν Αλί στην Τυνησία και του Χόσνι Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, ότι θα έφερναν μία παγκόσμια «άνοιξη» εφάμιλλη του Μάη του ’68;

Τότε εξεγείρονταν η καλοζωισμένη μεταπολεμική νεολαία της Ευρώπης και της Αμερικής που ονειρευόταν ουτοπίες και δεν ήθελε να πολεμήσει στις ζούγκλες του Βιετνάμ. Η διεθνής αγανάκτηση του 2011 που συνεχίζει να εμπνέει και να επανέρχεται κατά καιρούς με νέες διαμαρτυρίες, είχε να κάνει, στο μεν αραβικό κόσμο με την αντίδραση στα πολύχρονα ολοκληρωτικά καθεστώτα, στη δε δύση, με την αντίδραση στο νέο ολοκληρωτισμό και τη δικτατορία των αγορών.

ΣΥ­ΝΕ­ΝΤΕΥ­ΞΗ ΜΕ ΤΟΝ Ε­ΡΙΚ ΤΟΥ­ΣΕ­Ν*

Ο κα­πι­τα­λι­σμός δεν πε­θαί­νει με την κρί­ση, αλ­λά με τη συ­νει­δη­τή δρά­ση


Η οικονομική κρίση το μέλλον της ΕΕ και της ευρωζώνης, η θέση των λαών μέσα στο χάος που προκαλεί και διαχειρίζεται προς όφελός του ο καπιταλισμός είναι τα θέματα - ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει αυτή η συζήτηση με τον Ερίκ Τουσέν.

Στην Ευ­ρώ­πη ζού­με μια α­πό τις πολ­λές κυ­κλι­κές κρί­σεις του κα­πι­τα­λι­σμού, ή κά­τι βα­θύ­τε­ρο και πιο σο­βα­ρό;
Και τα δύο. Μια κυ­κλι­κή κρί­ση, ναι, τη με­γα­λύ­τε­ρη α­πό τη δε­κα­ε­τία του ’30 του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να. Αλλά την ί­δια στιγ­μή η συσ­σώ­ρευ­ση των α­ντι­θέ­σεων προ­κα­λεί συ­στη­μι­κή κρί­ση με δια­στά­σεις που δια­συν­δέ­ο­νται σε ό­λο τον κό­σμο. Γνω­ρί­ζου­με ό­τι για τους πο­λί­τες που ζουν στον Βορ­ρά, οι δια­στά­σεις που σχε­τί­ζο­νται με τις τρά­πε­ζες εί­ναι οι πιο ο­ρα­τές, αλ­λά για τους αν­θρώ­πους που ζουν στον Νό­το του πλα­νή­τη εί­ναι μια κρί­ση ε­πι­σι­τι­στι­κή, κλι­μα­το­λο­γι­κή, κ.λπ. Αν και φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κά θέ­μα­τα, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εί­ναι ό­τι η κρί­ση των τρο­φί­μων έ­χει α­πο­λύ­τως σχέ­ση με την τρα­πε­ζι­κή και τη χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή. Το ε­ρώ­τη­μα εί­ναι για­τί η κρί­ση που ξέ­σπα­σε α­πό τη χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή κερ­δο­σκο­πία στα α­κί­νη­τα, κυ­ρίως στις Η­ΠΑ, στη συ­νέ­χεια με­τα­το­πί­στη­κε προς τα λε­γό­με­να «συμ­βό­λαια μελ­λο­ντι­κής εκ­πλή­ρω­σης σε κόκ­κους», που εί­ναι το σι­τά­ρι, το κα­λα­μπό­κι, το ρύ­ζι και άλ­λα δη­μη­τρια­κά. Αυ­τό προ­κά­λε­σε αύ­ξη­ση στις βα­σι­κές τι­μές των τρο­φί­μων και ε­πη­ρεά­ζει ά­με­σα τον Τρί­το Κό­σμο.

Ισραήλ: Ριζοσπαστικοποιείται το κίνημα των αγανακτισμένων

Του ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

Διαδηλωτές έξω από το κτίριο κοινωνικής ασφάλισης Νέα τροπή παίρνει το κίνημα των  “αγανακτισμένων” στο Ισραήλ μετά την αυτοπυρπόληση 50χρονου άνδρα σε διαδήλωση στο Τελ Αβίβ, με αφορμή την επέτειο ενός έτους από το ξέσπασμα του κινήματος των Ισραηλινών αγανακτισμένων και αίτημα την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου περί τα 10.000 άτομα πραγματοποίησαν διαδήλωση στο Τελ Αβίβ. Την ώρα που τελείωνε η πορεία, 50χρονος άνδρας λούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των διαδηλωτών, που έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά και να καλέσουν ασθενοφόρο. Ο 50χρονος Μοσέ Σιλμάν νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ. Η πράξη του θύμισε σε πολλούς την ανάλογη πράξη του Τυνήσιου Μοχάμεντ Μπουαζίζι πέρυσι, η οποία έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει η επανάσταση που ανέτρεψε τον Μπεν Αλί στην Τυνησία και η οποία ενέπνευσε ανάλογες εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο. 

Νέες αιματηρές περικοπές κοινωνικών δαπανών (Πριν, 15.7.2012)

του Λεωνίδα Βατικιώτη

"Παρηγοριά στον άρρωστο» η επαναδιαπραγμάτευση

2012-07-16_VatikiotisΣτο σημείο που είχε μείνει η δημόσια συζήτηση κι η οικονομική ζωή πριν την προκήρυξη των εκλογών επέστρεψε ξανά την εβδομάδα που μας πέρασε: Ένα εθνικών διαστάσεων κυνήγι του χαμένου θησαυρού, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τις κοινωνικές δαπάνες που θα περικοπούν με έπαθλο την επόμενη δόση. Το χρονικό ορόσημο έχει πλέον τεθεί για τις 24 Ιουλίου όταν θα επισκεφθεί την Αθήνα η Τρόικα για να συντάξει την έκθεση σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, από την οποία θα εξαρτηθεί η εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Ο αγώνας των Ισπανών ανθρακωρύχων

Vídeo de la lucha minera

Μαδρίτη - Υποδοχή ηρώων στους ανθρακωρύχους

Los mineros son recibidos como héroes y encienden las calles de Madrid


 

Στον Καιάδα της Λιτότητας η Ευρώπη

2012-07-11_01_european_austerity_then_and_nowΛιτότητα, λιτότητα, λιτότητα… Μονότονη επωδός που επαναλαμβάνουν ως γιατρειά για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Μόνο τελευταία άρχισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να ψελλίζουν και τη λέξη ανάπτυξη. Πρωταγωνιστής της στροφής, ο νέος  σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ ο οποίος φαίνεται να επιχειρεί ένα νέο μείγμα πολιτικής που δεν εμπεριέχει μονόπλευρη λιτότητα…
 

Η φαιά πανούκλα σηκώνει κεφάλι σε αυτή την Ελλάδα σε καταληκτική κρίση. Υπάρχει κανείς να τη σταματήσει;

Του Γιώργου Μητραλιά*

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

Δυστυχώς, η επόμενη των εκλογών της 17ης Ιουνίου βρίσκει την ελληνική αριστερά τόσο αμήχανη απέναντι στη νεοναζιστική απειλή όσο ήταν και πριν από την 6η Μαΐου. Η απόδειξη; Η επιτυχία της Χρυσής Αυγής παρουσιάζεται σαν μια εξαίρεση, σαν ένα απλό «μελανό σημείο»  μιας εξαιρετικά λαμπρής γενικής κατάστασης. Έτσι, σχεδόν όλες οι συνιστώσες της ελληνικής αριστεράς (συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ) περιγράφουν τη κατάσταση σαν ένα απλό άθροισμα καλών και κακών αποτελεσμάτων, κάνοντας πως αγνοούν ότι τόσο τα «καλά» όσο και τα «κακά» σημεία (δηλαδή η εμφάνιση και η κεραυνοβόλα ανάπτυξη των νεοναζιστών) ανήκουν στην ίδια γενική κατάσταση, ότι είναι αλληλένδετα και έχουν τον ίδιο κοινό παρονομαστή, την ιστορική κρίση της ελληνικής κοινωνίας, που τα καθορίζει όλα!

Από τα Greek στα…bank statistics

Μάρκους Έτζιους, ο παραιτηθείς πρόεδρος της BarclaysΈνα ακόμη τραπεζικό σκάνδαλο συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες τη Βρετανία με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από το εσωτερικό της χώρας. Ο λόγος για το σκάνδαλο με την τράπεζα Barclays που φέρεται να χειραγωγούσε τη διαμόρφωση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου(Libor).
Ήδη έχουν παραιτηθεί ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, ενώ η έρευνα που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες η βρετανική βουλή ίσως φέρει στο φως έργα και ημέρες του βρετανικού τραπεζικού συστήματος-μη ξεχνάμε το λονδρέζικο Σίτι είναι ένα από τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου από το οποίο περνούν καθημερινά τρισεκατομμύρια δολάρια. Εκτός από την Barclays όπως γράφαμε χθες στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται και οι τράπεζες RBS, HSBC, Citigroup και UBS.
Το επιτόκιο Libor διαμορφώνεται από 18 τράπεζες σε ημερήσια βάση και είναι αυτό που καθορίζει με τι επιτόκιο δανείζεται η μία τράπεζα από την άλλη σε διαφορετικά νομίσματα και χρόνους. Το επιτόκιο αυτό θεωρείται «δείκτης» για τον καθορισμό από στεγαστικά επιτόκια μέχρι φοιτητικά δάνεια σε όλη την Ευρώπη, για χρεόγραφα των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 360 τρισ. δολάρια(!).

Tελευταία ευκαιρία για το ευρώ

Του ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

2012-07-03_stocksΤην ίδια στιγμή που ελληνική κυβέρνηση παρακαλάει για λίγο…έλεος τους Ευρωπαίους, επιχειρώντας να αμβλύνει το μνημόνιο, κάνοντας πράξη την προεκλογική υπόσχεση περί επαναδιαπραγμάτευσης, η Ευρώπη βυθίζεται όλο και πιο βαθειά στην κρίση. Η τιμωρία της Ελλάδας, η λοιδορία των «τεμπέληδων» Ελλήνων, η καταστροφή μιας ολόκληρης χώρας και κοινωνίας, που οι εγχώριοι απολογητές των μνημονίων ήθελαν να αποτελεί «εξαίρεση» στην καταιγίδα που σαρώνει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα από το 2008, δεν κατάφερε να αποτρέψει την εξάπλωση της κρίσης.

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ  

του Γιώργου Γιαννόπουλου

 
2012-06-30_GiannopoulosΤο σκηνικό της κρίσης ξετυλίγεται μπρος στα μάτια μας με τρόπο που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για την ένταση και τη σφοδρότητά του. Το εφιαλτικό ενδεχόμενο να αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση η ναζιστική ομάδα της «Χρυσής Αυγής», μία θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά και ιδιορρυθμία της ντόπιας πολιτικής πραγματικότητας, αποτελεί σοβαρή προειδοποίηση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το αστικό πολιτικό σύστημα. Την ώρα που ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος οδηγείται στη φυλακή κατηγορούμενος για σκάνδαλα και χρηματισμό, επιβεβαιώνεται ο «θανατηφόρος» εναγκαλισμός της σοσιαλδημοκρατίας με το νεοφιλελευθερισμό ενώ η πολιτική κοινοτοπία ότι η εξουσία φθείρει και διαφθείρει, επιβεβαιώνεται δυστυχώς προφητικά. Εάν στις επερχόμενες εκλογές επιβεβαιωθεί ο ναζιστικός πειρασμός των κατεστραμμένων από την κρίση μικροαστών τότε το αυγό του φιδιού θα έχει σκάσει φέρνοντας στο πολιτικό προσκήνιο μια νέα εκδοχή του αποτρόπαιου.

Σε αλληλεγγύη με τον Ελληνικό λαό, ενάντια στο άνομο χρέος και στα σχέδια λιτότητας, να κινητοποιήσουμε!

Για συντονισμένες δράσεις με στόχο μια μεγάλη ευρω-μεσογειακή κινητοποίηση το φθινόπωρο 2012!

Η απάντηση στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είναι παντού η ίδια. Περικοπές στις δαπάνες και μέτρα λιτότητας στο όνομα της μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους το οποίο είναι άμεσο αποτέλεσμα 20 ετών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Οι κυβερνήσεις στην υπηρεσία του χρηματοπιστωτικού τομέα και του μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου, χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα την πρόφαση αυτή για να μειώσουν κι άλλο τις κοινωνικές δαπάνες, τους μισθούς και τις συντάξεις, να ιδιωτικοποιήσουν την υγεία, να καταργήσουν τα κοινωνικά επιδόματα και να  απορυθμίσουν το δικαίωμα στην εργασία, να αυξήσουν τους φόρους για τους πάρα πολλούς την ίδια στιγμή που οι κοινωνικές και φορολογικές ελαφρύνσεις γενικεύονται για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα πιο πλούσια νοικοκυριά.

Ισραήλ: Οι «αγανακτισμένοι» ξανά στους δρόμους

Του ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

2012-06-26_israel_01

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

του Τελ Αβιβ το Σάββατο

Στους δρόμους βρήκαν ξανά οι Ισραηλινοί αγανακτισμένοι,επιχειρώντας να επαναλάβουν τις περσινές μαζικές κινητοποιήσεις, όπου 450.000 Ισραηλινοί διαδήλωναν με κοινωνικά αιτήματα.

Το Σάββατο το βράδυ συνελήφθησαν 89 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ, στα πλαίσια κοινωνικής διαμαρτυρίας στην οποία μετείχαν περισσότερα από 6.500 άτομα. Η διαδήλωση πήρε βίαιο χαρακτήρα καθώς η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει τους διαδηλωτές από το να κατασκηνώσουν σε κεντρική πλατεία της πόλης και συνέλαβε μία από τις ηγέτες του περσινού κινήματος, τη νεαρή Ντάφνι Λιφ. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε τράπεζες, γεγονός πρωτοφανές για τα εσωτερικά δεδομένα του Ισραήλ.