Να σβήσουμε το χρέος - Όχι τον πλανήτη!

COP21:
Η διεθνής CADTM (Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου) προσχωρεί στη κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης!

2015-11-29 01 la-detteΑπό τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί στο Bourget, στα βόρεια του Παρισιού, η  COP21 (η 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές). Με αυτή την ευκαιρία 195 εκπρόσωποι των 196 χωρών-μελών της Συνθήκης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές (CCNUCC) θα συναντηθούν για να καταλήξουν, επίσημα, σε μια δεσμευτική συμφωνία που θα περιορίζει τη κλιματική υπερθέρμανση μέχρι το ανώτατο όριο των 2ο C.

Ενώ οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τις προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις στη διάρκεια όλης της φετινής χρονιάς προαναγγέλλουν  ένα νέο φιάσκο, το δίκτυο CQDTM ενώνει τις δυνάμεις του με όλες τις οργανώσεις που έχουν κηρύξει την κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης!

Υπενθύμιση των γεγονότων

Οι αιτίες αυτής της κλιματικής υπερθέρμανσης και της συσσώρευσης αερίων του θερμοκηπίου είναι πολύ γνωστές -εντατική γεωργία, καύση ορυκτών ενεργειών (αέριο, πετρέλαιο, κλπ), αποψίλωση δασών, στρατιωτικοποίηση των κοινωνιών- και είναι αντανάκλαση αυτού του όλου και πιο παραγωγίστικου και εξορυκτικίστικου καπιταλιστικού συστήματος, που επιβάλλεται από τις δυτικές χώρες στο σύνολο του πλανήτη.

Εξάλλου, από την εποχή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, 80% των αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από τις βιομηχανικές χώρες. Κατά συνέπεια, αυτές οι βιομηχανικές χώρες είναι οφειλέτες ενός κλιματικού χρέους.

Οι άμεσες συνέπειες αυτής της υπερθέρμανσης –άνοδος των θερμοκρασιών, λιώσιμο των πάγων, άνοδος της στάθμης και οξινοποίηση των ωκεανών, αύξηση των βροχοπτώσεων και των ξηρασιών, πυρκαγιές και απώλεια σύλληψης διοξειδίου από τα δάση, κλπ- γίνονται ήδη αισθητές, και ειδικά στις χώρες του Νότου, περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από τις συνέπειες αυτών κλιματικών αλλαγών. Η ιδιαιτερότητα αυτών των αλλαγών έγκειται στο ότι είναι μη αναστρέψιμες, και οι συνέπειές τους παραμένουν άγνωστες.

Ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε πάνω από 600.000 τον αριθμό των νεκρών από τις κλιματικές καταστροφές μέσα σε 20 χρόνια,  οι χώρες που είχαν υπογράψει τη συνθήκη του Κυότο το 1997 δεν ανέλαβαν από τότε καμιά πραγματική δέσμευση. Παρά τη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τίποτα δεν δείχνει ότι υπάρχει η παραμικρή αλλαγή σε αυτή τη «παρωδία διαπραγμάτευσης» που είναι η COP21.

«Πολλαπλές λύσεις»;

Απέναντι σε αυτή την αμείλικτη διαπίστωση, ποιες «λύσεις» των κυβερνήσεων μάς εκφράζουν; Καμία!

Η αντικατάσταση μια ορυκτής ενέργειας (πετρέλαιο) από μια άλλη  (αέριο). Η προώθηση των «αγροκαυσίμων» ενώ αυτά συμβάλουν στην εντατική και καταστροφική γεωργία δημιουργό μεγάλων μολύνσεων του περιβάλλοντος, αποψίλωσης των δασών, υφαρπαγών γαιών και διατροφικής ανασφάλειας.  Η προσφυγή στους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς, που είναι ταυτόχρονα καταστροφείς της βιοποικιλότητας και εξαρτώμενοι από τις ορυκτές ενέργειες. Η προσφυγή στο σχιστολιθικό αέριο και στις ποικίλες υδραυλικές ρωγματώσεις. Το θάψιμο κάτω από τη γη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  με τη βοήθεια πειραματικών τεχνολογιών. Η μη έξοδος από τη πυρηνική ενέργεια που σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι και τα χιλιετή απόβλητα. Η παράδοση της διαχείρισης  του περιβάλλοντος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κλπ. Όλα αυτά αντανακλούν τη νοοτροπία της COP21, που επιδιώκει να συγκαλύπτει προκειμένου να προστατεύει καλύτερα τα ιδιωτικά συμφέροντα  των πολυεθνικών σε βάρος των πληθυσμών του πλανήτη.

Κάθε χρόνο, η COP χρηματοδοτείται και πατρονάρεται από τις ίδιες πολυεθνικές που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι της κλιματικής αλλαγής. Και  αυτή τη φορά, θα τύχουν και πάλι ιδιαίτερης εκπροσώπησης.

Η Engie (GDF-Suez) και η  EDF με τις μαζικές τους επενδύσεις στον άνθρακα, η Coca-Cola και οι υφαρπαγές της νερού, η Renault-Nissan  και οι πρόσφατες ατυχείς τους περιπέτειες όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Το πρώτο βραβείο το παίρνει πιθανόν η ΒΝΡ Paribas, που επενδύει ταυτόχρονα στις εξορυκτικές δραστηριότητες με την εταιρία Glencore, συγγενική της εταιρίας Vale, που ευθύνεται για τη «βραζιλιάνικη Φουκούσιμα» στις 5 Νοεμβρίου 2015, στην εξόρυξη αερίου από το μεσάζοντα της Gazprom ή ακόμα στην εξόρυξη πετρελαίου  με τη Shell που καταστρέφει το δέλτα του Νίγηρα (Νιγηρία) για να κάνει κέρδη, και τη Chevron, που βραβεύτηκε πρόσφατα με το «βραβείο της ντροπής» για τη μόλυνση που προκάλεσε στον Ισημερινό.

Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί θεσμοί (IFIs) όπως η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν και αυτοί εμπλακεί ιδιαίτερα  στην υπόθεση των ψεύτικων λύσεων που προτείνονται για τις κλιματικές αλλαγές, εξαιτίας ειδικότερα των σχεδίων που χρηματοδοτούν, τόσο στην αγροβιομηχανία όσο και στις ορυκτές ενέργειες ή στη χρηματοδότηση άνθρακα.

Να σβήσουμε το χρέος, όχι τον πλανήτη!

Να γιατί το δίκτυο της CADTM  στηρίζει τα καλέσματα για μαζική κινητοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων, παρά τις απόπειρες που γίνονται για να φιμωθούν, προκειμένου να μπλοκάρουμε τη θανατερή διεξαγωγή αυτών των ψευτο-διαπραγματεύσεων και να θυμίσουμε στο πληθυσμό ότι οι πραγματικές λύσεις υπάρχουν.

Η CADTM απαιτεί :

· Την αναγνώριση του κλιματικού και οικολογικού χρέους των χωρών του Βορρά προς τις χώρες του Νότου

· Την καταβολή –άνευ όρων και χωρίς ανταλλάγματα- από τις περισσότερο βιομηχανικές χώρες αποζημιώσεων και επανορθώσεων για τη λεηλασία που διέπραξαν εδώ και αιώνες στις χώρες της Περιφέρειας.

· Η Παγκόσμια τράπεζα, το ΔΝΤ και οι άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί θεσμοί να σταματήσουν κάθε χρηματοδότηση  σχεδίων που είναι καταστροφικά για το περιβάλλον και συμβάλλουν στη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

· Την άμεση επιβολή οικολογικής και συνάμα κοινωνικής μεταβατικής διαδικασίας, τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο.

· Την ολοσχερή ακύρωση των άνομων, παράνομων, απεχθών και μη βιώσιμων χρεών που εξαναγκάζουν τις χώρες του Νότου να ακολουθούν εξορυκτικές πολιτικές προκειμένου να αποπληρώνουν αυτά τα χρέη.

Μετάφραση: Γ. Μητραλιάς