ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ! ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΜΟΥΣ! 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!

2015-01-07 06 wolinski-charb-cabu-et-tignous 

2015-01-07 08 Charlie-Aux chiottes

2015-01-07 09 Charlie-Degage Marine