(Επιτροπή για την Ακύρωση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου) Ευρώπης

Από την Παρασκευή 1η μέχρι την Κυριακή 3 Ιουλίου κοντά στο Ναμύρ, Βέλγιο.

logo_university

Με περίπου 300 συμμετοχές και 25 εργαστήρια, θα αναλύσουμε τη κρίση που πλήττει τις χώρες της ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ισλανδία. Θα εξετάσουμε επίσης τις νέες μορφές αποικιοκρατίας 50 χρόνια μετά από τις κηρύξεις ανεξαρτησίας των αφρικανικών χωρών, τις παρούσες εξελίξεις στην Ασία (Κίνα, Ταϋλάνδη...), τις εναλλακτικές λύσεις που εφαρμόζονται στη Βενεζουέλα, στον Ισημερινό, στη Βολίβία.      Θα προσεγγίσουμε ζητήματα σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος, τους αγώνες των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα νομικά ερείσματα της ακύρωσης του χρέους, τους σημερινούς κοινωνικούς αγώνες, και πολλά άλλα. Το Θερινό μας Πανεπιστήμιο είναι επίσης μια ευκαιρία να μοιραστούμε τα παιδαγωγικά εργαλεία και τις πρακτικές μας.

Θα υπάρχει μετάφραση στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες στα αγγλικά.

Το λεπτομερές πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της CADTM www.cadtm.org (γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά πορτογαλικά, αραβικά).

 

2nd summer university of CADTM Europe
From Friday 1st to Sunday 3rd July near Namur, Belgium

The 2nd summer university of CADTM Europe, to be held from Friday 1st to Sunday 3rd July at Wépion (Belgium) is the highlight of the year, a time to look back upon past and coming events as well as our responses and analyses, in a relaxed atmosphere.

In 2009 we had developed a collective analysis about the global crisis of capitalisme and what resistances and alternatives could be opposed. As in 2009, and perhaps even more so, the 2nd summer university of CADTM Europe will give us an opportunity to examine the development of the international crisis and build a much needed response against the debt and austerity measures at a European level. Indeed, with the help of the IMF and the European Commission, Capital and the leaders of European countries are determined to have the majority of workers and unemployed pay for the crisis. 
   
02And we intend to do more! With some 300 expected participants and 25 workshops, we will analyze the crisis that hits EU countries, the US, Japan, Iceland. We will also address the new forms of colonialism 50 years after declarations of independence in African countries, current developments in Asia (China, Thailand,…), alternatives implemented in Venezuela, Ecuador and Bolivia. We will consider issues related to the defence of the environment, women’s struggles, human rights, the legal foundations for debt cancellation, current social struggles, and many other. Our summer university is also an opportunity to share our pedagogical tools and practices.

Plenty of reasons for registering at once !
Summer University of CADTM is open to everybody. To get registered, call +32 484 99 53 81 or +32.4.226.62.85, write to  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fill in the registration form. More infos in the heading practical informations

Download the attached University’ advertising brochure


flyer_ang-7841e


www.cadtm.org
Commitee for the Abolition of Third World Debt
345, avenue de l'Observatoire - 4000 Liège (Belgium) - +32 (0)4/226.62.85