Εορταστικό Video της συγκέντρωσης "Eνάντια στις πολιτικές λιτότητας και σε αλληλεγγύη με τον ελληνικό λαό" που έγινε στο Παρίσι στις 23 Ιουνίου

Της Beatrice Turpin


L'Europe va bien από BTrenaissance