Βίντεο Κινουμένων σχεδίων της CADTM για το βελγικό χρέος !

 

(Πατήστε το κουμπί "CC" στην για την εμφάνηση των υπότιτλων.)