8 Μάρτη 2018- Οι γυναίκες γράφουν ιστορία!

Πάνω από 6 εκατομμύρια έκαναν απεργία στην Ισπανία!

600.000 στους δρόμους της Βαρκελώνης, εκατομμύρια σε όλη την Ισπανία! Ενάντια στην πατριαρχία και τον καπιταλισμό!

Μπιλμπάο: Το παλιό αντιδικτατορικό τραγούδι "Στην απεργία" (A la Huelga) γίνεται τώρα ύμνος του φεμινιστικού κινήματος

Μαδρίτη

Βαρκελώνη

¡A la huelga, compañeras!
¡No vayáis a trabajar!
Deja el cazo y la herramienta,
el teclado y el iPad.

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
¡A la huelga, madre, ven tú también!

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.

Contra el estado machista
nos vamos a levantar.
Vamos todas las mujeres
a la huelga federal.

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
La cartera dice que viene también.

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!

Se han llevado a mi vecina
en una redada más.
Y por no tener papeles,
¡ay!, la quieren deportar.

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
De esta vez queremos todo el pastel

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!

Trabajamos en precario
Sin contratos, ni sanidad
El trabajo de la casa,
no se reparte jamás

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
De esta vez la cena no voy hacer

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!

Privatizan la enseñanza,
no la podemos pagar,
pero nunca aparecimos
en los temas a estudiar
.

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, cien!
En la historia vamos a parecer

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡Todas a la huelga vamos a ir!

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
¡A la huelga, madre, ven tú también!

¡A la huelga, diez!
¡A la huelga, mil!
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.